Medlemssidan

Medlemsansöknings sida

Medlemskap Täby Motorklubb

Medlemsavgiften beslutades på årsmötet 28 december till 500 kr/år

Medlemskort hämtas i klubbstugan

Du blir medlem genom att betala in 500 kr på

Täby MK Plusgiro 395868-3

Eller så swishar du  till  1233444585

OBS: Ange ditt namn och personnummer!

Täby Motorklubb

Box 2052

183 02 Täby

Postgiro:395868-3

Organisationsnummer: 916000-0684


 

Regler för körning på Täby MK

 

 

Först så ska man skriva in sig med läsligt namn på vår lista ( gäller alltid)

Sedan ska man betala eller visa upp sitt trängskort för kiosk personalen.

 

Ute på banan är det viktigt att följa dessa regler.

 

Barn ska under inga omständigheter vara ute och gå på banan under körning .

Ska man ta sig till och från läktaren så ska det vara i vuxet sällskap samt att det inte pågår körning/träning .


Vilar gör man i depån inte ute på banan.


Att stanna bakom gupp eller i kurva för att snacka är ej tillåtet.

Måste man stanna ute på banan vid problem/ haveri så ska man snarast ta sig ut till sidan av banan.

Att gena ute på banan / korta av banan är inte något som görs under våra ordinarie öppet tider.

(detta kan göras vid tränarledd verksamhet i en sluten grupp).

Körning på parkeringen är inte tillåten

Dessa regler är till för att skapa en säker och trygg bana för alla.

Om man inte vill följa dessa regler så bör man inte köra på vår bana. 

( dvs. bryter du mot detta så har personalen rätt att avisa dig från vår bana)

 Mvh

     Täby MK


 Klicka på hem för att komma tillbaka!


 

 

 

/Styrelsen Täby MotorklubbTäby Motorklubb, Box 2052, 183 02 Täby

 

Priser

 Medlem 500 Kr/År 2017

 


Träningskort 1500 Kr/år

Körning medlem 100:-

Ej medlem 120:-

Välkomna